Các chuyến bay từ Việt Nam với STARLUX Airlines giá chỉ từ

Các ưu đãi phổ biến từ Việt Nam trong 3 tháng tới.

VND
Select travel class

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/09/02 - 2024/09/23
Từ
5,918,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/09/11 - 2024/09/15
Từ
5,919,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/09/01 - 2024/09/07
Từ
5,893,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/09/29 - 2024/10/06
Từ
5,969,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/08/16 - 2024/09/15
Từ
31,859,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/07/21 - 2024/08/15
Từ
38,121,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Hà Nội (HAN)

Đài Bắc (TPE)
2024/09/02 - 2024/09/06
Từ
5,740,000VND*
Đã xem: 14 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Hà Nội (HAN)

Đài Bắc (TPE)
2024/09/02 - 2024/09/10
Từ
5,740,000VND*
Đã xem: 13 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Hà Nội (HAN)

Đài Bắc (TPE)
2024/09/10 - 2024/09/17
Từ
5,740,000VND*
Đã xem: 13 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/09/01 - 2024/09/20
Từ
22,008,000VND*
Đã xem: 3 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Đà Nẵng (DAD)

Đài Bắc (TPE)
2024/08/22 - 2024/08/28
Từ
6,020,000VND*
Đã xem: 13 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/07/14 - 2024/08/10
Từ
23,664,000VND*
Đã xem: 2 phút trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

*Giá vé tốt nhất trên các chuyến bay do những người khác tìm thấy trong 48 giờ qua.

Bay Hạng Thương gia từ Việt Nam 

VND
Select travel class

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/08/14 - 2024/08/22

Khứ hồi

/

Hạng thương gia

Từ
22,722,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2025/01/25 - 2025/02/02

Khứ hồi

/

Hạng thương gia

Từ
22,699,000VND*
Đã xem: 2 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/10/12 - 2024/10/19

Khứ hồi

/

Hạng thương gia

Từ
22,725,000VND*
Đã xem: 2 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/07/21 - 2024/08/16

Khứ hồi

/

Hạng thương gia

Từ
107,167,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2025/01/20 - 2025/02/03

Khứ hồi

/

Hạng thương gia

Từ
107,188,000VND*
Đã xem: 23 giờ trước

Hà Nội (HAN)

Đài Bắc (TPE)
2024/10/01 - 2024/10/13

Khứ hồi

/

Hạng thương gia

Từ
22,008,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước

*Giá vé hiển thị đã được thu thập trong vòng 48 giờ qua và có thể không còn khả dụng tại thời điểm đặt vé. Có thể áp dụng phí và lệ phí bổ sung cho các sản phẩm và dịch vụ tùy chọn.

Các ưu đãi tốt nhất của STARLUX từ Việt Nam trong vòng 365 ngày tới

VND
Select travel class
TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/02 - 2024/09/23

Từ

5,918,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/11 - 2024/09/15

Từ

5,919,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/05 - 2024/09/18

Từ

5,970,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/01 - 2024/09/07

Từ

5,893,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/29 - 2024/10/06

Từ

5,969,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnLos Angeles (LAX)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/08/16 - 2024/09/15

Từ

31,859,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnSan Francisco (SFO)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/10/20 - 2024/11/10

Từ

20,963,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừHà Nội (HAN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/11/06 - 2024/11/12

Từ

5,740,000VND*

Đã xem: 12 giờ trước

TừHà Nội (HAN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/10 - 2024/09/17

Từ

5,740,000VND*

Đã xem: 13 giờ trước

TừHà Nội (HAN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/02 - 2024/09/06

Từ

5,740,000VND*

Đã xem: 14 giờ trước

TừHà Nội (HAN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/02 - 2024/09/10

Từ

5,740,000VND*

Đã xem: 13 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnLos Angeles (LAX)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/11/23 - 2025/01/09

Từ

22,008,000VND*

Đã xem: 6 giờ trước

TừĐà Nẵng (DAD)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/08/22 - 2024/08/28

Từ

6,020,000VND*

Đã xem: 13 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnLos Angeles (LAX)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/01 - 2024/09/20

Từ

22,008,000VND*

Đã xem: 3 giờ trước

TừĐà Nẵng (DAD)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/04 - 2024/09/07

Từ

6,021,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừĐà Nẵng (DAD)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/15 - 2024/09/23

Từ

6,046,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừĐà Nẵng (DAD)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2025/04/07 - 2025/05/31

Từ

11,367,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừHà Nội (HAN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/11 - 2024/09/17

Từ

5,715,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừĐà Nẵng (DAD)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2025/01/17 - 2025/01/21

Từ

10,323,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnSeattle (SEA)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/17 - 2024/09/26

Từ

23,536,000VND*

Đã xem: 11 giờ trước

*Giá vé tốt nhất trên các chuyến bay do những người khác tìm thấy trong 48 giờ qua.

Lên kế hoạch chuyến đi từ Việt Nam với STARLUX Airlines

Du lịch từ Việt Nam

Explore STARLUX Airlines's Top-Pick Destinations