เที่ยวบินราคาต่ำสุดไปประเทศญี่ปุ่นกับ STARLUX Airlines เริ่มต้นที่

เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปยัง ประเทศญี่ปุ่น*

Select travel class

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

โอซากา (KIX)
2024/06/16 - 2024/06/22
จาก
THB31,860*
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

โตเกียว (NRT)
2024/05/16 - 2024/05/27
จาก
THB30,880*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ซับโปโร (CTS)
2024/05/07 - 2024/05/14
จาก
THB36,210*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

บินชั้นธุรกิจ สู่ ประเทศญี่ปุ่น 

Select travel class

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

โอซากา (KIX)
2024/06/16 - 2024/06/22

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB56,300*
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

โตเกียว (NRT)
2024/09/10 - 2024/09/17

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB61,615*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ซับโปโร (CTS)
2024/07/18 - 2024/07/24

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB58,130*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

โอะกินะวะ (OKA)
2024/09/05 - 2024/09/12

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB59,195*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ซับโปโร (CTS)
2024/05/27 - 2024/05/31

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB69,770*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

ราคาตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น ตามความนิยม

Select travel class
จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่ซับโปโร (CTS)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/07/19 - 2024/07/23

จาก

THB33,680*

เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่โอซากา (KIX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/11/16 - 2024/11/23

จาก

THB30,890*

เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่โอซากา (KIX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/06/16 - 2024/06/22

จาก

THB31,860*

เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่โตเกียว (NRT)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/05/16 - 2024/05/27

จาก

THB30,880*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่โตเกียว (NRT)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/12/25 - 2024/12/31

จาก

THB30,870*

เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่ซับโปโร (CTS)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/05/07 - 2024/05/14

จาก

THB36,210*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง