เที่ยวบินราคาต่ำสุดไปประเทศสหรัฐอเมริกากับ STARLUX Airlines เริ่มต้นที่

เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปยัง ประเทศสหรัฐอเมริกา*

Select travel class

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ซานฟรานซิสโก (SFO)
2024/07/13 - 2024/07/19
เมืองต้นทาง
THB31,490*
เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ซานฟรานซิสโก (SFO)
2024/07/13 - 2024/07/17
เมืองต้นทาง
THB31,490*
เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ลอสแองเจลลิส (LAX)
2024/07/17 - 2024/07/26
เมืองต้นทาง
THB32,585*
เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ซานฟรานซิสโก (SFO)
2024/09/10 - 2024/09/17
เมืองต้นทาง
THB31,480*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ลอสแองเจลลิส (LAX)
2024/07/13 - 2024/07/19
เมืองต้นทาง
THB33,660*
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ลอสแองเจลลิส (LAX)
2024/07/29 - 2024/08/14
เมืองต้นทาง
THB56,845*
เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ลอสแองเจลลิส (LAX)
2024/07/22 - 2024/08/08
เมืองต้นทาง
THB57,030*
เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

บินชั้นธุรกิจ สู่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Select travel class

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ซานฟรานซิสโก (SFO)
2025/03/22 - 2025/03/27

ไป-กลับ

/

ธุรกิจ

เมืองต้นทาง
THB148,705*
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ซานฟรานซิสโก (SFO)
2024/12/27 - 2025/01/03

ไป-กลับ

/

ธุรกิจ

เมืองต้นทาง
THB154,240*
เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ลอสแองเจลลิส (LAX)
2024/08/27 - 2024/09/10

ไป-กลับ

/

ธุรกิจ

เมืองต้นทาง
THB148,705*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ซานฟรานซิสโก (SFO)
2024/09/08 - 2024/10/18

ไป-กลับ

/

ธุรกิจ

เมืองต้นทาง
THB148,715*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ซานฟรานซิสโก (SFO)
2024/10/22 - 2024/11/05

ไป-กลับ

/

ธุรกิจ

เมืองต้นทาง
THB148,705*
เห็นแล้ว: 21 ชม. ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ลอสแองเจลลิส (LAX)
2024/11/13 - 2024/11/27

ไป-กลับ

/

ธุรกิจ

เมืองต้นทาง
THB148,705*
เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)เมืองปลายทาง

ลอสแองเจลลิส (LAX)
2024/07/22 - 2024/07/25

ไป-กลับ

/

ธุรกิจ

เมืองต้นทาง
THB148,715*
เห็นแล้ว: 19 นาที ที่ผ่านมา

เชียงใหม่ (CNX)เมืองปลายทาง

ซีแอตเทิล (SEA)
2024/08/24 - 2024/09/02

ไป-กลับ

/

ธุรกิจ

เมืองต้นทาง
THB154,240*
เห็นแล้ว: 4 ชม. ที่ผ่านมา

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

ราคาตั๋วเครื่องบินไปประเทศสหรัฐอเมริกา ตามความนิยม

Select travel class
เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงซานฟรานซิสโก (SFO)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/07/13 - 2024/07/19

เมืองต้นทาง

THB31,490*

เห็นแล้ว: 7 ชม. ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงซานฟรานซิสโก (SFO)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/07/13 - 2024/07/17

เมืองต้นทาง

THB31,490*

เห็นแล้ว: 13 ชม. ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงลอสแองเจลลิส (LAX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/07/17 - 2024/07/26

เมืองต้นทาง

THB32,585*

เห็นแล้ว: 20 ชม. ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงซานฟรานซิสโก (SFO)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2025/04/03 - 2025/04/20

เมืองต้นทาง

THB32,315*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงซานฟรานซิสโก (SFO)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2025/03/28 - 2025/04/20

เมืองต้นทาง

THB32,315*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงซานฟรานซิสโก (SFO)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/09/10 - 2024/09/17

เมืองต้นทาง

THB31,480*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงลอสแองเจลลิส (LAX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/11/02 - 2024/11/10

เมืองต้นทาง

THB33,410*

เห็นแล้ว: 14 ชม. ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงลอสแองเจลลิส (LAX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/07/13 - 2024/07/19

เมืองต้นทาง

THB33,660*

เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงลอสแองเจลลิส (LAX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/12/14 - 2025/02/01

เมืองต้นทาง

THB37,410*

เห็นแล้ว: 13 นาที ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงลอสแองเจลลิส (LAX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/07/29 - 2024/08/14

เมืองต้นทาง

THB56,845*

เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางกรุงเทพมหานคร (BKK)ถึงซีแอตเทิล (SEA)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2025/06/28 - 2025/07/07

เมืองต้นทาง

THB38,755*

เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

เมืองต้นทางเชียงใหม่ (CNX)ถึงซีแอตเทิล (SEA)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2025/06/28 - 2025/07/07

เมืองต้นทาง

THB37,650*

เห็นแล้ว: 1 ชั่วโมง ที่ผ่านมา

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

ออกค้นพบ ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกาได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกมาช้านาน โดยเป็นผู้นำในตลาดหุ้น การเงิน เศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาทางวัฒนธรรมทั่วโลก ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กบนชายฝั่งตะวันออก ชิคาโกในมิดเวสต์ ดัลลัสในเซาท์เซ็นทรัล หรือซานฟรานซิสโก ลอสแองเจลิส และซีแอตเทิลบนชายฝั่งตะวันตก แต่ละแห่งล้วนมีลักษณะเฉพาะของตนเองและควรค่าแก่การเยี่ยมชมมากกว่าหนึ่งครั้ง

อาหาร

นอกจากอาหารอเมริกันคลาสสิก เช่น เบอร์เกอร์ เฟรนช์ฟราย พิซซ่า และสเต็กแล้ว ภูมิภาคต่างๆ ของสหรัฐอเมริกายังมีอาหารจานเด่นของตนเองเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมของตน อาหารไขมันต่ำเป็นทางเลือกยอดนิยมบนชายฝั่งตะวันตก ร้านขายน้ำผลไม้ปั่น สลัด และอาหารว่างสามารถพบเห็นได้ทุกที่ ด้วยซอสบาร์บีคิวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของเขตต่างๆ ผู้คนในภาคใต้จึงมีความอยากอาหารที่มีรสชาติเข้มข้น นอกเหนือจากอาหารยอดนิยมในนิวยอร์กแล้ว ปีกไก่บัฟฟาโล บอสตันล็อบสเตอร์ และนิวอิงแลนด์ล็อบสเตอร์เบอร์เกอร์ ก็เป็นอาหารที่ต้องรับประทานที่นักชิมไม่ควรพลาดในฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา

การท่องเที่ยว

ด้วยพื้นที่กว้างใหญ่ สหรัฐอเมริกาจึงได้รับพรจากทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สำหรับการท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ เตรียมพร้อมที่จะตื่นตะลึงไปกับสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกเมื่อไปเยือนน้ำตกไนแองการ่า แอนเทอโลปแคนยอน ฮอร์สชูเบนด์ แกรนด์แคนยอน โยเซมิตี และอุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน หากคุณเป็น“คนชอบเที่ยวสวนสนุก”คุณจะไม่ผิดหวังกับเครื่องเล่นและการแสดงที่น่าสนใจที่ดิสนีย์แลนด์และยูนิเวอร์แซลสตูดิโอฮอลลีวูด ลาสเวกัส เมืองที่ไม่เคยหลับใหล และฮุสตัน เมืองแห่งอวกาศดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะตัว ไม่ว่าคุณจะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทไหน คุณก็สามารถพบกับความสนุกมากมายได้ที่นี่ในสหรัฐอเมริกา

วัฒนธรรม

สหรัฐอเมริกาประกอบด้วยผู้อพยพจำนวนมากจากเม็กซิโก อินเดีย จีน ฟิลิปปินส์ และประเทศอื่นๆ จึงแสดงให้เห็นลักษณะที่หลากหลายในความเชื่อทางศาสนาและขนบธรรมเนียมทางวัฒนธรรม และยังมีการพัฒนาคำสแลงเฉพาะในด้านต่างๆ อีกด้วย กีฬาที่จัดในสหรัฐอเมริกาเป็นกิจกรรมกีฬายอดนิยมสามรายการที่นี่ MLB, NFL และ NBA ดึงดูดใจแฟนๆ จากทั่วโลกด้วยนักกีฬาชั้นนำและการแข่งขันที่น่าตื่นเต้น วันขอบคุณพระเจ้าและคริสต์มาสเป็นสองวันหยุดสำคัญและเทศกาลช้อปปิ้งในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับผู้คนที่จะรวมตัวกันกับครอบครัวและเฉลิมฉลองวันหยุดร่วมกันในช่วงปลายปี

ค้นหาเที่ยวบินของสายการบิน STARLUX เพื่อวางแผนการเดินทางสู่สหรัฐอเมริกา และเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การบินที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การจดจำไว้ในหัวใจของคุณ!

คำถามที่พบบ่อย

STARLUX บินไปยังสนามบินใดในสหรัฐอเมริกา?

สายการบิน STARLUX ให้บริการเที่ยวบินทุกวันไปยังสนามบินนานาชาติลอสแองเจลิส (LAX) ท่านสามารถตรวจสอบตารางเที่ยวบินสำหรับวันที่และข้อมูลเที่ยวบินได้โดยละเอียด

เที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกามีจำนวนกี่เที่ยวบินต่อสัปดาห์?

สายการบิน STARLUX ให้บริการเที่ยวบินทุกวันจากกรุงเทพฯ ไปยังลอสแองเจลิสผ่านไทเป รายละเอียดวันและเวลาบินจะแตกต่างกันไปตามตารางเที่ยวบิน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดได้จากตารางเที่ยวบิน

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากไทยไปสหรัฐอเมริการาคาเท่าไร?

สายการบิน STARLUX ให้บริการเที่ยวบินทุกวันจากประเทศไทยไปยังลอสแองเจลิส ค่าโดยสารของสายการบินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันที่ของเที่ยวบิน พอร์ตค่าโดยสาร และจำนวนที่นั่งว่างในเที่ยวบินนั้นๆ

จะติดตามเที่ยวบินจากไต้หวันไปสหรัฐอเมริกาได้อย่างไร?

ดาวน์โหลดSTARLUX APP เพื่อติดตามข้อมูลเที่ยวบินและส่วนลดสมาชิก COSMILE และสะสมไมล์หลังจากเสร็จสิ้นการบิน STARLUX Airlines จะอัพเดทตารางเที่ยวบินล่าสุดตามเวลาจริง และติดตามข้อมูลเที่ยวบินจากไต้หวันไปญี่ปุ่นให้คุณเสมอ ดาวน์โหลดแอป STARLUX ทันทีและเริ่มการเดินทางที่ปลอดภัย!