Các chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh với STARLUX Airlines giá chỉ từ

Các ưu đãi phổ biến từ Thành phố Hồ Chí Minh trong 3 tháng tới.

VND

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/04/16 - 2024/04/16
Từ
5,600,000VND*
Đã xem: 4 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/04/09 - 2024/04/21
Từ
21,392,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/04/30 - 2024/04/30
Từ
20,652,000VND*
Đã xem: 6 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/05/01 - 2024/05/01
Từ
20,654,000VND*
Đã xem: 6 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/04/21 - 2024/04/21
Từ
5,600,000VND*
Đã xem: 13 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/04/16 - 2024/04/20
Từ
5,755,000VND*
Đã xem: 1 Ngày trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Đài Bắc (TPE)
2024/04/18 - 2024/04/21
Từ
5,755,000VND*
Đã xem: 13 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)

Los Angeles (LAX)
2024/05/06 - 2024/11/30
Từ
21,392,000VND*
Đã xem: 23 giờ trước
Khứ hồi
/
Hạng phổ thông

*Giá vé tốt nhất trên các chuyến bay do những người khác tìm thấy trong 48 giờ qua.

Các ưu đãi tốt nhất của STARLUX từ Thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 365 ngày tới

VND
TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/04/16 - 2024/04/16

Từ

5,600,000VND*

Đã xem: 4 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/05/03 - 2024/05/07

Từ

5,780,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnLos Angeles (LAX)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/04/09 - 2024/04/21

Từ

21,392,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnLos Angeles (LAX)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/04/30 - 2024/04/30

Từ

20,652,000VND*

Đã xem: 6 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnLos Angeles (LAX)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/05/01 - 2024/05/01

Từ

20,654,000VND*

Đã xem: 6 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/04/21 - 2024/04/21

Từ

5,600,000VND*

Đã xem: 13 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/04/16 - 2024/04/20

Từ

5,755,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnĐài Bắc (TPE)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/04/18 - 2024/04/21

Từ

5,755,000VND*

Đã xem: 13 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnLos Angeles (LAX)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/05/06 - 2024/11/30

Từ

21,392,000VND*

Đã xem: 23 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnLos Angeles (LAX)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/04/19 - 2024/04/28

Từ

21,392,000VND*

Đã xem: 17 giờ trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnSan Francisco (SFO)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/06/17 - 2024/06/24

Từ

24,171,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

TừThành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐếnTokyo (NRT)Khứ hồi
/
Hạng phổ thông
2024/09/04 - 2024/09/12

Từ

17,359,000VND*

Đã xem: 1 Ngày trước

*Giá vé tốt nhất trên các chuyến bay do những người khác tìm thấy trong 48 giờ qua.

Lên kế hoạch chuyến đi từ Thành phố Hồ Chí Minh với STARLUX Airlines

Explore STARLUX Airlines's Top-Pick Destinations