เที่ยวบินราคาต่ำสุดไปประเทศไต้หวันกับ STARLUX Airlines เริ่มต้นที่

เปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินไปยัง ประเทศไต้หวัน*

Select travel class

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/04 - 2024/06/16
จาก
THB9,630*
เห็นแล้ว: 16 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/06 - 2024/07/05
จาก
THB9,630*
เห็นแล้ว: 6 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/06 - 2024/06/10
จาก
THB9,630*
เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/08 - 2024/06/10
จาก
THB9,630*
เห็นแล้ว: 3 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/13 - 2024/06/23
จาก
THB10,215*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/20 - 2024/07/25
จาก
THB9,730*
เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/07/12 - 2024/07/16
จาก
THB10,215*
เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/07/13 - 2024/08/01
จาก
THB10,705*
เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

บินชั้นธุรกิจ สู่ ประเทศไต้หวัน 

Select travel class

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/02 - 2024/06/05

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB33,685*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/07/11 - 2024/07/15

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB33,685*
เห็นแล้ว: 10 ชม. ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/21 - 2024/07/01

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB39,215*
เห็นแล้ว: 15 ชม. ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2025/01/27 - 2025/02/12

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB33,695*
เห็นแล้ว: 1 นาที ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/06/21 - 2024/06/25

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB33,685*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

กรุงเทพมหานคร (BKK)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/11/07 - 2024/11/11

ไป-กลับ

/

ธุรก

จาก
THB33,685*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

ราคาตั๋วเครื่องบินไปประเทศไต้หวัน ตามความนิยม

Select travel class
จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/10/07 - 2024/10/13

จาก

THB9,630*

เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/09/13 - 2024/09/20

จาก

THB9,630*

เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/10/25 - 2024/10/28

จาก

THB9,630*

เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/09/04 - 2024/09/07

จาก

THB9,630*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

จากกรุงเทพมหานคร (BKK)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/09/28 - 2024/10/02

จาก

THB9,630*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/06/13 - 2024/06/23

จาก

THB10,215*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/06/20 - 2024/07/25

จาก

THB9,730*

เห็นแล้ว: 18 ชม. ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/07/12 - 2024/07/16

จาก

THB10,215*

เห็นแล้ว: 17 ชม. ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/07/13 - 2024/08/01

จาก

THB10,705*

เห็นแล้ว: 2 ชม. ที่ผ่านมา

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

ออกค้นพบ ประเทศไต้หวัน

ไต้หวันล้อมรอบไปด้วยมหาสมุทรทุกด้านด้วยภูมิประเทศที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของการผสมผสานระหว่างความเก่าและความสมัยใหม่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการผสมผสานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย

อาหาร

ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์พิเศษและภูมิหลังทางประวัติศาสตร์หล่อหลอมวัฒนธรรมอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของไต้หวัน อาหารไต้หวันผสมผสานความเป็นตะวันออกและตะวันตกเข้าด้วยกันอย่างแยบยล และสร้างชานมไข่มุกและบะหมี่เนื้อที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ นอกจากนี้ ลักษณะทางธรณีวิทยาทำให้ผักและผลไม้ในท้องถิ่นมีความหลากหลาย อร่อย และหวาน ทำให้ไต้หวันได้รับชื่อเสียงว่าเป็น "อาณาจักรผลไม้" และเค้กสับปะรด ผลไม้แห้ง และตังเมเป็นของฝากยอดนิยม ไต้หวันยังมีของว่างอีกหลากหลาย เช่น ไส้กรอกชิ้นเล็กในไส้กรอกชิ้นใหญ่ ไข่เจียวหอยนางรม และเต้าหู้เหม็น ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเมนูที่นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศต้องลองชิม ตลาดกลางคืน Shilin และ Raohe ในไทเป ตลาดกลางคืน Feng Chia และถนน Yizhong ในไทจง และตลาดกลางคืน Liuhe และ Ruifeng ในเกาสงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักชิมตัวยง

การท่องเที่ยว

ไทเปเป็นเมืองหลวงของไต้หวันซึ่งมีเครือข่ายการจราจรที่สร้างขึ้นมาอย่างดีทำให้เดินทางสะดวกไปยังตึกไทเป 101 ถนนเก่าตั้นสุ่ย และจิ่วเฟิ่น ทำให้ที่นี่เป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเมื่อมาไต้หวัน ในขณะเดียวกัน ไทจง ไถหนาน และเกาสงก็มีชื่อเสียงในด้านอาหารที่หลากหลายและลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นที่ทุกคนชื่นชอบ ในทางตรงกันข้าม ฮัวเหลียนและไถตงทางตะวันออกของภูเขาตอนกลางนั้นแตกต่างจากมหานครที่พลุกพล่าน ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และภูมิประเทศที่ไม่เหมือนใครทำให้จิตใจของท่านร่มรื้นและผ่อนคลาย ไต้หวันมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม มียอดเขามากกว่า 200 ยอดที่สูงกว่า 3,000 เมตร ซึ่งเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่หาดูได้ยากทั่วโลก ยอดเขาหลักของภูเขาหยกซึ่งเป็นยอดเขา 100 ยอดของไต้หวันนั้นสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือ ความงดงามตระการตาไม่เพียงดึงดูดใจนักปีนเขาเท่านั้น แต่ยังทำให้ "การพิชิตยอดเขาหยก" เป็นหนึ่งในรายการที่ต้องตรวจสอบในรายการถังของชาวไต้หวันส่วนใหญ่

วัฒนธรรม

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของไต้หวันไม่จำเป็นต้องแนะนำซ้ำซ้อน ทุกวันนี้ ท่านยังสามารถค้นพบวิถีชีวิตของชนพื้นเมือง ชาวตะวันตก และผู้คนในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่นในอาคารต่าง ๆ ทั่วไต้หวัน ทุกวันนี้ การผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถเห็นได้จากการผสมผสานของวัฒนธรรมอเมริกัน การฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมที่นำเข้าโดยผู้อพยพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความครอบคลุมดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นในกิจกรรมเทศกาล ซึ่งรวมถึงเทศกาลสำคัญสามเทศกาลของจีนที่รู้จักกันในชื่อเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ เทศกาลแข่งเรือมังกร และเทศกาลไหว้พระจันทร์ พิธีกรรมประจำปีของชนพื้นเมือง และประเพณีพื้นบ้านและการรวมญาติของกลุ่มศาสนาต่าง ๆ ซึ่งทั้งหมดถูกรวมเข้ากับยุคสมัยใหม่อย่างแยบยล เมื่อท่านมาเยือนไต้หวัน อย่าพลาดโอกาสในการเข้าร่วมเทศกาลในท้องถิ่นเหล่านี้

ค้นหาเที่ยวบินตรงของสายการบิน STARLUX เพื่อวางแผนเที่ยวไต้หวันและเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การบินที่ปลอดภัยและมีคุณภาพสูงที่ควรค่าแก่การจดจำ!

คำถามที่พบบ่อย

ปัจจุบันมีข้อจำกัดในการเข้าประเทศไต้หวันหรือไม่?

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด ข้อจำกัดในการเข้าประเทศต่าง ๆ ขอเตือนท่านว่าโปรดตรวจสอบข้อจำกัดการเข้าเมืองปลายทางของท่านและเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนออกเดินทาง สำหรับรายละเอียด โปรดดูข้อจำกัดการเดินทางล่าสุด

ประเทศไทยบินไปลงสนามบินใดในไต้หวัน?

สายการบิน STARLUX ให้บริการเที่ยวบินตรงไปยังสนามบินนานาชาติเถาหยวน (TPE) ทุกสัปดาห์ ท่านสามารถตรวจสอบตารางเที่ยวบินสำหรับวันที่และข้อมูลเที่ยวบินโดยละเอียด

เที่ยวบินตรงจาก ประเทศไทย ไปยัง ไต้หวัน มีจำนวนเท่าใดต่อสัปดาห์

กรุงเทพฯ ไป ไต้หวัน: เที่ยวบินตรงทุกวัน.
รายละเอียดวันและเวลาบินจะแตกต่างกันไปตามตารางบิน ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดได้จากตารางการบิน

ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินจากไทยไปไต้หวันราคาเท่าไหร่?

สายการบิน STARLUX ให้บริการเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพไปไต้หวันทุกวัน ค่าโดยสารของสายการบินจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวันที่ของเที่ยวบิน ค่าโดยสาร และที่นั่งว่าง

เที่ยวบินจาก ไทย ไป ไต้หวัน ใช้เวลานานเท่าไหร่?

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ (BKK) ถึง สนามบินนานาชาติไต้หวันเถาหยวน (TPE): ประมาณ 3 ชั่วโมง 45 นาที