เที่ยวบิน STARLUX Airlines จากเชียงใหม่ ในราคา

สุดคุ้มจาก เชียงใหม่* สู่หลากหลายเส้นทาง

เชียงใหม่ (CNX)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/03/08 - 2024/03/10
จาก
THB10,580*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

เชียงใหม่ (CNX)ถึง

ไทเป (TPE)
2024/03/16 - 2024/03/21
จาก
THB15,190*
เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา
ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง

เมืองปลายทางยอดนิยมจากเชียงใหม่

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/04/19 - 2024/05/02

จาก

THB9,155*

เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/05/19 - 2024/05/22

จาก

THB9,155*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/05/11 - 2024/05/16

จาก

THB9,640*

เห็นแล้ว: 5 ชม. ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/06/08 - 2024/06/11

จาก

THB9,155*

เห็นแล้ว: 19 ชม. ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ไทเป (TPE)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/04/17 - 2024/04/23

จาก

THB9,640*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ลอสแองเจลลิส (LAX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/05/03 - 2024/05/30

จาก

THB38,995*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ลอสแองเจลลิส (LAX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/09/21 - 2024/10/08

จาก

THB32,365*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ซานฟรานซิสโก (SFO)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/04/26 - 2024/05/04

จาก

THB30,410*

เห็นแล้ว: 9 ชม. ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่ฟุกุโอะกะ (FUK)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/06/08 - 2024/06/08

จาก

THB31,120*

เห็นแล้ว: 8 ชม. ที่ผ่านมา

จากเชียงใหม่ (CNX)สู่โอซากา (KIX)ไป-กลับ
/
ชั้นประหยัด
2024/05/08 - 2024/05/14

จาก

THB30,910*

เห็นแล้ว: 1 วัน ที่ผ่านมา

*ราคาบัตรโดยสารที่ดีที่สุดถูกค้นพบแล้วจากท่านอื่นใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขณะทำการจอง